Explore My Destination Privacy verklaring en disclaimer

Privacy verklaring en disclaimer

Privacy verklaring

Explore my Destination verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.exploremydestination.com
privacy@exploremydestination.com

Toestemming
Door de informatie en de diensten op Explore my Destination te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Explore my Destination verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@exploremydestination.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Explore my Destination verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Explore my Destination analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Explore my Destination verstuurt nieuwsbrieven aan geïnteresseerden. Wil je de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je inschrijven via een formulier op onze website.
Op het formulier vragen wij je naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees worden door Explore my Destination gebruikt om je te informeren over onze website en nieuwe verhalen.

Je persoonsgegevens worden door Explore my Destination bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat je bent aangemeld. Je kunt jezelf uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Explore my Destination bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. Jouw persoonsgegevens verstrekt voor inschrijving op onze nieuwsbrief houden wij gedurende de periode dat je bent aangemeld voor de nieuwsbrief in ons systeem.. Explore my Destination bewaart jouw overige persoonsgegevens, verstrekt via gebruik van de website, niet langer dan 38 maanden of totdat jij een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Explore my Destination verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Explore my Destination gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de link in de nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@exploremydestination.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Explore my Destination zal zo snel mogelijk, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Explore my Destination neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@exploremydestination.com.

Disclaimer

Alle informatie, de artikelen en foto’s op Explore my Destination zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Explore my Destination.

De door Explore my Destination verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van Explore my Destination kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie op Explore my Destination wordt regelmatig aangevuld en/of gewijzigd. Deze eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks dat we zorgvuldig onze teksten schrijven, kunnen fouten voorkomen of kan de verstrekte informatie onjuist zijn. Mocht je een fout constateren, stuur dan een e-mail naar info@exploremydestination.com. We zullen je constatering bekijken en indien noodzakelijk de verstrekte informatie aanpassen.
Explore my Destination is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de website van Explore my Destination.

Links naar andere websites
Op onze website zijn links naar andere websites te vinden. Wij doen ons best naar (kwalitatieve) websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van websites van derden en de inhoud die er te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van de websites van derden.

Privacy verklaring & Disclaimer aanpassingen

We hebben het recht deze privacy verklaring en disclaimer te veranderen zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.